Djemillah Mourade-Peerbux

la sante ek kalite lavi

The Ripple Project c'est enn initiative citoyenne qui rassembler bann produit d'hygiene de base grace a bann dons ki dimoune fer pou kapav distribuer sa bann "Hygiene Packs" la dans bann shelter pou fam ek rehabilitation youth center. Li enn kestion droit a l'hygiene ek dignité